Vierstemmige psalmzangavond 13 april | De Beek – Uddel

Samen psalmen zingen en daarnaast luisteren naar vierstemmig gezongen Psalmen. Daarvoor bent u welkom op DV 13 april. De Psalmzangvereniging ‘Zingt Gode Lof’ heeft een zangavond georganiseerd in Elspeet. Het thema van de avond is ‘Hallèl’ met als ondertiteling: ‘En als zij de lofzang gezongen hadden…’, Mattheus 26:30. Ouderling A. Bolier zal een meditatie verzorgen.

De avond begint om 19:00 uur en is in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Paleisweg 214 te Ermelo (Uddel – De Beek). De netto-opbrengst van de collecte is bestemd voor onze stichting. We hopen op een mooie en gezegende avond!

Update 13 april: Het was een prachtige psalmzangavond met een heel mooie opbrengst: 1675,13 euro!

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Spreuken 22 : 6 (SV)