Historie

In 2014 is er in Glasgow de Sunrise Christian School gestart. Voor de ouders die bij de oprichting betrokken waren, was het een gewetenszaak dat hun kinderen reformatorisch onderwijs konden volgen. De school startte met vijf leerlingen en groeide door tot de huidige omvang van inmiddels meer dan 30 leerlingen. Enkele jaren later is de naam van de school gewijzigd in Melville-Knox Christian school.

Andrew Melville en John Knox hebben zich ingezet voor het realiseren van christelijk onderwijs in elke plaats. De naamswijziging van de school verwijst daarnaar. Het brengt de wens tot uitdrukking om ook nu reformatorische Melville-Knox scholen te hebben. Daarom zijn we blij dat in D.V. augustus 2022 de school in Aberdeen zal starten.

De van oorsprong Nederlandse Janneke Fraser-van Panhuis was bij de oprichting van de school nauw betrokken. Haar kinderen waren de eerste leerlingen op de school in Glasgow. Hierdoor is er een band met Nederland.

De Melville-Knox Christian scholen ontvangen geen enkele bekostiging van de overheid. Dit in tegenstelling tot ons land waarin we door de overheid bekostigd reformatorisch onderwijs mogen hebben.  De Schotse ouders betalen per maand een forse ouderbijdrage. Daarnaast worden de scholen gesteund door de Free Church (Continuing), de Free Presbyterian Church en de Reformed Baptist Church. Deze bijdragen zijn niet voldoende om de kosten te dragen. Daardoor is de Nederlandse steunstichting ontstaan die vanaf de oprichting van de scholen bijdraagt aan het doel: reformatorisch onderwijs voor Schotse kinderen.

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Spreuken 22 : 6 (SV)