Doel

Structurele en projectmatige financiële ondersteuning van het reformatorisch onderwijs zoals gegeven door Melville-Knox scholen in Schotland.

Identiteit

De stichting is op reformatorische grondslag. De Melville-Knox scholen onderschrijven ook de reformatorische beginselen zoals vastgelegd in de Westminster Confession of Faith (1646) en de Baptist Confession (1689). Op de scholen wordt als Bijbel de King James Version gebruikt.

Onderwijs in Schotland

Christelijk onderwijs ontvangt in Schotland geen enkele bijdrage van de overheid. De Melville-Knox scholen bekostigen het onderwijs dus zelf. Leerkrachten ontvangen een gering salaris. Ouders betalen een flinke ouderbijdrage per maand. Daarnaast is er ondersteuning vanuit de (kleine) kerken in Schotland. Uw steun is broodnodig.

Over Melville Knox Foundation

Wie zijn we?

De Schotse reformatoren John Knox en Andrew Melville zagen het grote belang van goed Bijbelgetrouw onderwijs aan kinderen. De Melville-Knox scholen in Schotland willen deze opdracht, onder biddend opzien, vormgeven. Vanuit een hartelijke verbondenheid met het reformatorisch onderwijs zet de Melville-Knox foundation zich in om de scholen in Schotland financieel te ondersteunen.

Uw gift

Doneren

In Schotland bekostigt de overheid alleen het openbaar onderwijs. In de loop der tijd nam op het openbaar onderwijs de ruimte voor Bijbelse opvattingen steeds verder af. De Melville-Knox foundation heeft als doel om Melville-Knox Christian Schools in Schotland financieel te ondersteunen.Daarom willen we ons, met Gods hulp, inspannen voor het reformatorisch onderwijs zoals het wordt gegeven door de Melville-Knox Christian Schools.
Steunt u mee?
Donateur worden     Eenmalige gift

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Spreuken 22 : 6 (SV)