Uw gift

Waarom hebben wij uw bijdrage hard nodig?
In Schotland bekostigd de overheid alleen het openbaar onderwijs. In de loop der tijd nam op het openbaar onderwijs de ruimte voor Bijbelse opvattingen steeds verder af. De oprichting van niet bekostigde reformatorische scholen werd een gewetenszaak voor ouders. De kosten zijn echter hoog en kunnen niet alleen door de ouders worden gedragen.
Doordat het openbaar onderwijs steeds meer in conflict komt met Bijbelse beginselen groeit de school in Melville-Knox school in Glasgow. Om de kinderen beter te kunnen huisvesten is een kerk aangekocht die verbouwd wordt tot school.

In 2023 is een nieuwe school gestart in Aberdeen. Daarnaast is er een voortgezet onderwijs afdeling gekomen in Glasgow. En D.V. Augustus 2024 zal er een school geopend worden in Inverness. Dit wordt de Melville-Knox Highland school.

Om dit te bekostigen hopen we dat u maandelijks wilt doneren, of eenmalig een gift wilt geven!


Hoe kunt u helpen?
U ondersteunt de doelstelling van Melville-Knox Foundation en wil een financiële bijdrage geven voor het onderwijs op reformatorische grondslag in Schotland. Dat kan op de volgende manieren.

  1. U geeft toestemming voor een maandelijkse incasso van vast bedrag, en word donateur.
  2. U geeft een gift voor de kosten van het onderwijs, via deze link.
  3. U geeft een gift voor de verbouwing van de kerk tot school, via deze link.
  4. U maakt zelf een bedrag over op de bankrekening van de stichting. Het bankrekeningnummer is NL54 RABO 0342 8373 38 ten name van Stichting Melville-Knox Foundation.

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Spreuken 22 : 6 (SV)