Kleedjesmarkt 24 april | Nunspeet

Op het schoolplein van de Ds. A. van Stuijvenbergschool is er een kleedjesmarkt. Leerlingen verkopen op woensdagmiddag allerlei leuke spulletjes. Daarnaast is er een boekenkraam, wordt er snoep verkocht, is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dominee Stephen McCollum, oud bovenmeester van de school in Glasgow, is aanwezig om iets te vertellen over het onderwijs in Schotland. Last but not least: er is een heuse doedelzakspeler aanwezig. Onder zijn begeleiding zingen we met elkaar. Kom, bij voorkeur op de fiets, die middag naar de Westerlaan 63 te Nunspeet!

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Spreuken 22 : 6 (SV)