Wie zijn wij?

De Melville-Knox foundation heeft als doel om Melville-Knox Christian Schools in Schotland financieel te ondersteunen. Hiertoe doet de stichting in Nederland aan voorlichting en fondswerving. De fondswerving is gericht op:

  • structurele ondersteuning in de exploitatie van de scholen in Glasgow en Aberdeen
  • projectmatige ondersteuning voor de bekostiging van de geplande bouw in Glasgow en het opstarten van nieuwe scholen

Historie

In 2014 is er in Glasgow de Sunrise Christian School gestart. Voor de ouders die bij de oprichting betrokken waren, was het een gewetenszaak dat hun kinderen reformatorisch onderwijs konden volgen. De school startte met vijf leerlingen en groeide door tot de huidige omvang van inmiddels meer dan 30 leerlingen. In 2017 is de naam van de school gewijzigd in Melville-Knox Christian school.

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Spreuken 22 : 6 (SV)