Donateur

Hartelijk dank dat u zich wilt registreren voor een maandelijkse incasso.

De incasso kunt u ten alle tijde binnen 56 dagen ongedaan maken en uw machtiging intrekken. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant ID van Stichting Melville-Knox Foundation is NL51ZZZ081172900000

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Spreuken 22 : 6 (SV)