Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden.

Jan van Panhuis (voorzitter)

Jan van Panhuis (GG) is sinds de oprichting voorzitter van het bestuur. Hij is nog gedeeltelijk werkzaam op het gebied van opleidingen. Daarnaast is hij fractievoorzitter/raadslid voor de SGP in de gemeente Harderwijk.

Wim van Dijk (penningmeester)

Wim van Dijk (OGGiN) is sinds 2022 als lid van het bestuur en heeft daarbij de functie van penningmeester. Hij is werkzaam als senior controller bij Erdee Media Groep te Apeldoorn.

Peter Verheul (secretariaat)

Peter Verheul (GG) is sinds 2019 bij het werk van de stichting betrokken na een bezoek aan de school in Glasgow. Sinds begin 2022 is hij secretaris. In het dagelijks leven is hij directeur van de Ds. A. van Stuijvenbergschool te Nunspeet.

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Spreuken 22 : 6 (SV)