Doel & Missie

Missie

Vanuit een hartelijke verbondenheid met het reformatorisch onderwijs, begeert het bestuur van de Melville-Knox foundation dat ook de kinderen in Schotland horen van:

  • De drie stukken (Heidelberger Catechismus): ellende, verlossing en dankbaarheid
  • De twee wegen: in Adam verloren en in Christus behouden
  • De enige Zaligmaker: onze Heere Jezus Christus

Daarom willen we ons, met Gods hulp, inspannen voor het reformatorisch onderwijs zoals het wordt gegeven door de Melville-Knox Christian Schools. De Melville-Knox scholen onderschrijven allemaal dezelfde reformatorische beginselen zoals vastgelegd in de Westminster Confession of Faith (1646) en de Baptist Confession (1689)

Doel

De Melville-Knox foundation heeft als doel om Melville-Knox Christian Schools in Schotland financieel te ondersteunen. Hiertoe doet de stichting in Nederland aan voorlichting en fondswerving. De fondswerving is gericht op:

  • structurele ondersteuning in de exploitatie van de scholen in Glasgow en Aberdeen
  • projectmatige ondersteuning voor de bekostiging van de geplande bouw in Glasgow en het opstarten van nieuwe scholen

Beleidsplan

Voor geïnteresseerden is het beleidsplan 2022-2025 als download beschikbaar.

ANBI

Onze stichting heeft een ANBI-erkenning. Uw giften zijn aftrekbaar.

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Spreuken 22 : 6 (SV)