Nieuwsbrief september 2022

by P.T. Verheul

Verheugende ontwikkelingen
Het is voor mij, als voorzitter, een bijzonder moment om een bijdrage te mogen leveren aan deze eerste nieuwsbrief van de Melville-Knox Foundation. Jarenlang hebben we ons als bestuur van de Stichting Glasgow Christian School ingezet voor het reformatorisch onderwijs in Schotland. De medebestuurders Johan van Panhuis en Grietje van Panhuis – Spaan konden zich vanwege hun drukke privéomstandigheden niet langer inzetten. We hebben begin 2022 afscheid van hen genomen. We willen hen namens het nieuwe bestuur hartelijke danken voor de jarenlange betrokkenheid en hen ook alle goeds voor de toekomst toewensen. 

Nieuwe bestuursleden
Het vertrek van deze bestuursleden betekende wel dat er gezocht moest worden naar nieuwe bestuursleden. Maar ik ben zeer blij, zoals ook in de titel te zien is, dat het bestuur weer compleet is. Peter Verheul is de nieuwe secretaris en Wim van Dijk heeft de functie van penningmeester. Op de vernieuwde website stellen ze zich aan u voor. 

Professionalisering
Na het aantreden van de genoemde bestuursleden is alles in het werk gesteld om te groeien naar een professionele stichting. Ik wil in dit verband met name Pieter de Visser, eigenaar van Pieter de Visser Media in Nunspeet, bedanken. Hij ondersteunt ons op het gebied van alle ICT zaken. Hij heeft zich ingezet om in korte tijd op kundige wijze een nieuwe website samen te stellen. 

Tenslotte
Al met al toch zeer verheugende ontwikkelingen waar in de eerste plaats mijn ootmoedige dank uitgaat naar de Heere voor alle onverdiende zegeningen. Daarnaast mijn hartelijke dank aan allen die het reformatorisch onderwijs in Schotland een warm hart toedragen. En ook dank voor uw ondersteuning door giften of inzet in de afgelopen jaren. 

Met vriendelijke groet, 

Jan van Panhuis 

Voorzitter Melville-Knox Foundation

Klik hier om de gehele nieuwsbrief te lezen!

Datum volgende nieuwsbrief DV half oktober 2022

“Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.”

Spreuken 22 : 6 (SV)